Huisregels

Eigen bijdrage voor introducees

We vinden het altijd erg leuk om nieuwe mensen te mogen verwelkomen tijdens bijeenkomsten. Om de kosten van de catering, locaties en sprekers te kunnen bekostigen, vragen we per bijeenkomst een eigen bijdrage van €20,- aan niet-leden en introducees. Na aanmelding via mail sturen wij de betaalgegevens en desgewenst een factuur. Eén keer als introduce deelnemen is akkoord, wil je nog een keer komen dan is het wel de bedoeling dat je lid wordt.

Geen acquisitie

Het is niet toegestaan om het ledenbestand te gebruiken voor commerciële doeleinden, aanbiedingen en mailings. Het gebruik van het e-mail- en adressenbestand van leden is voorbehouden aan het bestuur. Misbruik, een eventueel royement en de motieven daarvoor worden binnen het CPG kenbaar gemaakt aan alle leden.

Opzeggen

Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap en eventuele e-mail-, contact- en/of postadreswijzigingen. Opzeggingen moeten vóór 31 december van het lopende contributiejaar schriftelijk of per e-mail ontvangen zijn door het secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.